Vakantie en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie  
14 okt. t/m 18 okt. 2019     
Kerstvakantie  
23 dec. t/m  3 jan. 2020     
Voorjaarsvakantie  
24 feb. t/m 28 feb. 2020     
Meivakantie  
27 apr. t/m 08 mei 2020     
Hemelvaart  
do. 21 en vr. 22 mei 2020   
2e Pinksterdag  
ma. 1 juni 2020                                  
Zomervakantie  
13 juli t/m 21 aug. 2020     
Studiedagen

De school organiseert studiebijeenkomsten ten behoeve van de eigen deskundigheidsbevordering, de schoolontwikkeling of de leerlingenzorg. Deze zullen regelmatig na schooltijd gehouden worden, maar ook op andere dagen. De kinderen zijn die dagen vrij.

Studiedagen:

Donderdag      14 november 2019
Vrijdag   6 december 2019
Donderdag  12 maart 2020
Woensdag   13 mei 2020        


Daarnaast zijn er nog een aantal studiemiddagen, de kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij:

Dinsdag 24 september 2019
Woensdag 29 januari 2020