Stichting Liz

Stichting Liz 
Stichting Liz (Leren interactie zorg) is een bijzondere klas voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Stichting Liz heeft momenteel drie vestigingen: in Brede School de Geldershof in Lent, in Brede School de Dukendonck in Nijmegen en in Sterrenschool EigenWijs in Middelaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:
http://www.stichtingliz.nl/