Voortgezet Onderwijs

Schooladvies naar Voortgezet Onderwijs

Procedure schooladvies
 
Doel van de procedure
Ouders en leerlingen krijgen met deze procedure informatie over het traject dat op Sterrenschool EigenWijs gevolgd wordt om tot een goed schooladvies te komen.

Hoe komt het schooladvies tot stand?
Om tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO) te komen, gebruiken we meerdere gegevens.
Het Drempelonderzoek, Cito-LoVS toets resultaten, methode gebonden toetsen, taakaanpak, concentratie, motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen van een leerling, bijzonderheden t.a.v. diagnostiek en/of thuissituatie en informatie uit leerling- en/of groepsbesprekingen. 
 
Voorlopig advies
Na het drempelonderzoek in het begin van groep 8 vindt overleg plaats tussen de IB’er en twee leerkrachten van groep 8. Tijdens dit overleg worden de voorlopige adviezen besproken.
Dit preadvies wordt in een gesprek met ouders en kind besproken. Het preadvies wordt niet bijgesteld. Informatie van ouders kan in een vervolgprocedure meegenomen worden om tot een definitief advies te komen. Hiervoor kunnen ouders in gesprek gaan met de leerkrachten van groep 8.
 
Definitief advies
In januari wordt het definitieve advies bepaald. Er volgt een adviesgesprek met ouders en kind. Het definitieve schooladvies wordt niet bijgesteld. Na de eindtoets volgt een heroverweging. De leerkrachten en IB’er bespreken de resultaten. Advies wordt indien passend en in overleg met ouders naar boven bijgesteld. Hierover volgt een vervolggesprek met ouders.