Leden van de MR schooljaar 2020-2021

Oudergeleding:
  • Celeste van Heumen
  • Clemens Rutten
Personeelsgeleding:
  • Roel de Graaf
  • Marjos Janzen