Team Sterrenschool EigenWijs 2020-2021

                                                

Directie

Charlotte Medendorp   c.medendorp@lijn83po.nl   
               


Intern Begeleider

Anouk Jacobs    a.jacobs@lijn83po.nl

MT

Roel de Graaf    r.degraaf@lijn83po.nl
                                                                     

Groepsleerkrachten
 
 
Jacqueline Odijk  Unit 1
Dirkje Kersten       Unit 1
Lydia van Haren  Unit 2
Marjos Janzen  Unit 2
Anouk Jacobs         Unit 3
Roel de Graaf                         Unit 3
   
                      
                                 
Onderwijs Ondersteunend Personeel

Annelies Castelein                                 Onderwijsassistent Unit 1-2-3 en
                                                            Administratief medewerker   
Bart Philipsen                                
       Conciërge