Team Sterrenschool EigenWijs 2019-2020
 

                                                

Directie

Interim: Charlotte Medendorp      
               


Intern Begeleider

Anouk Jacobs

MT

Roel de Graaf
                                                                     

Groepsleerkrachten
 
 
Jacqueline Odijk  Unit 1
Dirkje Kersten       Unit 1
Anouk Jacobs  Unit 2
Marjos Janzen (vervanger: Lydia van Haren)  Unit 2 en 3
Roel de Graaf             Unit 3
                              
   
                      
                                 
Onderwijs Ondersteunend Personeel

Annelies Castelein                                 Onderwijsassistent Unit 1-2-3 en
                                                            Administratief medewerker   
Toon Arts                                      
       Conciërge