Team Sterrenschool EigenWijs 2019-2020


 

                                                

Directie

Charlotte Medendorp   c.medendorp@lijn83po.nl   
               


Intern Begeleider

Anouk Jacobs    a.jacobs@sterrenschooleigenwijs.nl

MT

Roel de Graaf    r.degraaf@sterrenschooleigenwijs.nl
                                                                     

Groepsleerkrachten
 
 
Jacqueline Odijk  Unit 1
Dirkje Kersten       Unit 1
Anouk Jacobs  Unit 2
Marjos Janzen  Unit 2
Lydia van Haren             Unit 3
Roel de Graaf                         Unit 3
   
                      
                                 
Onderwijs Ondersteunend Personeel

Annelies Castelein                                 Onderwijsassistent Unit 1-2-3 en
                                                            Administratief medewerker   
Toon Arts                                      
       Conciërge